0643020228 [email protected]

Welkom op de website van StillMotion!

Deze website informeert u over osteopathie en wat het voor u zou kunnen betekenen. Onder trainingen staat informatie over yogalessen en de mindfulness- en compassietrainingen, die ik geef. Veel plezier op de site en als u vragen heeft, neem dan gerust contact op!

Hartelijke groet, Sabine Stückmann

De naam StillMotion
Er is stilte in beweging en beweging in stilte. De juiste verhouding tussen stilte en beweging- tussen activiteit en rust vormt de basis voor een gezond lichaam. Te vaak is deze balans helaas verstoord met disbalans en ziekte als gevolg. De dynamiek tussen stilte en beweging in al zijn verschillende aspecten boeit en inspireert mij. Vandaar de naam Stillmotion.

Osteopathie helpt de fysieke balans in het lichaam te herstellen. De normale bewegingen van het lichaam worden hersteld, klachten verdwijnen en/of verminderen- zelfs klachten waarvan we dachten dat ze ‘nooit’ zouden kunnen veranderen.

Wat is osteopathie

Alles wat leeft stroomt
Ons lichaam bestaat voor 60% uit water. Bloed stroomt door onze aderen.Via de lichaamsvloeistoffen vindt uitwisseling plaats tussen alle lichaamsweefsels. De osteopathie gaat ervan uit dat goede doorstroming van alle lichaamsweefsels de voorwaarde schept voor een goede gezondheid. Voor een vrije doorstroming is optimale bewegelijkheid van alle onderdelen van het lichaam noodzakelijk.

Osteopathie draait om bewegelijkheid
Ons lichaam voert dagelijks tal van bewuste en onbewuste bewegingen uit. Wij bewegen ons voort. Wij ademen ongeveer 20.000 keer per dag en onze nieren leggen door de ademhaling zo’n 600 meter per dag af. Al deze bewegingen verlopen in harmonisch verband. Bewegingsverlies, waar dan ook in het lichaam kan tot klachten leiden. Door bijvoorbeeld overbelasting, beknelling van bloed en lymfevaten of door ophoping van schadelijke stoffen.

De klacht of pijn bevindt zich daarbij niet altijd op dezelfde plek als de oorzaak van de klacht. Daarom onderzoekt de osteopaat altijd het hele lichaam. Daarbij richt zij zich op de drie met elkaar verbonden lichaamssystemen:

> Het bewegingsapparaat (botten, spieren,gewrichten).
> De inwendige organen met bloedvaten en lymfevaten.
> Het cranio-sacrale systeem (schedel, wervelkolom, hersenvochtcirculatie).

De behandeling

Aan de hand van een intakeformulier, dat u voor het eerste consult invult, worden uw klachten, persoonlijke situatie en (medische) voorgeschiedenis op een rijtje gezet.

Door het lichamelijk onderzoek krijgt de osteopaat een duidelijk beeld van de oorzaak van de klachten en welke behandeling mogelijk en nodig is.

Zij spreekt de resultaten van het onderzoek met u door en stelt een behandelplan op.

De behandeling is geheel manueel. De technieken die de osteopaat gebruikt kunnen zacht en subtiel zijn maar ook heel stevig en direct.

De osteopaat werkt altijd met respect voor u en uw lichaam.

Omdat we  in de osteopathie het lichaam de mogelijkheid willen geven zichzelf te genezen, is het interval tussen twee behandelingen meestal twee tot acht weken.

Kosten en vergoeding

Osteopathische behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, mits de osteopaat geregistreerd is. Doorgaans valt osteopathie onder de aanvulllende verzekering. 

Een consult duurt 1 uur en kost 92,00 euro.

Betalingen graag per pin of contant. Bij ieder consult krijgt u digitaal een nota toegestuurd.

Osteopathie wordt bij de meeste verzekeraars  gedeeltelijk vergoed in een aanvullend pakket.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Voor wie?

Wie heeft er baat bij osteopathie?
De osteopaat behandelt vooral mensen met chronische klachten. Voorbeelden van klachten waarvoor u de osteopaat kunt raadplegen zijn:

– Pijn en /of stijfheid in rug, nek en ledematen
– Hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn)
– Bekkeninstabiliteit en klachten rondom de zwangerschap
– Maag en/of darmklachten (zuurbranden, maagpijn, obstipatie, diarree, opgeblazen gevoel)
– (Chronische) Vermoeidheidsproblemen
– Menstruatieklachten
– Klachten waarover de arts zegt ‘daar moet u maar mee leren leven’

Doordat osteopaten andere verbanden zoeken kunnen zij vaak wel achterliggende oorzaken vinden. Ernstige aandoeningen zoals bijvoorbeeld kanker of hart-/vaatziekten kan de osteopaat niet behandelen. Bij twijfel verwijst zij u naar de huisarts. Samenwerking met andere (para)medische behandelaars is een belangrijke pijler binnen de praktijk van de osteopaat.

Osteopathie ook voor baby’s en kinderen
Door de zachte benadering is osteopathie zeer geschikt voor de behandeling van baby’s en kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan baby’s na moeilijke bevallingen, huilbaby’s of baby’s met slaapstoornissen. Voor een uitgebreide lijst van te behandelen klachten raadpleeg: www.osteopathie.nl